(Једноструко постоље серије Б) Прецизни ваљкасти ланци кратког корака